1

Ref:180240- LAGO MARTÍNEZ Xosé Ramón.
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. A ADAPTACIÓN CURRICULAR. Vigo
1995 24 cm., 67 pag., Indice: \ A DIVERSIDADE NA ESCOLA\ . \ A RESPOSTA Á DEIVERSIDADE NA ESCOLA\ . \ MARCO CONCEPTUAL PARA Á RESPOSTA A DIVERSIDADE\ . \ A PROPOSTA DA REFORMA\ . \ A ADAPTACIÓN CURRICULAR E A OPTATIVIDADE COMO RESPOSTA Á DIVERSIDADE NO CENTRO\ . \ A ADAPTACIÓN CURRICULAR COMO RESPOSTA Á DIVERSIDADE NA AULA\ . \ ADAPTACIÓNS CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS\ . \ A DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR\ . Nº 14 de \ Cadernos Xerais da Reforma\ . Ed. Xeraís.CIENCIAS DE LA EDUCACION GALICIA

2.90 EUR
Borrar  
 
PRECIO TOTAL
2.90 €